NWK sê dankie en beloon lojale klante

Die NWK Lojaliteitsprogram het ten doel om enige persoon of instansie wat met NWK Handel en Graan sake doen, vir hul lojaliteit te beloon. Dit dien ook as aansporing vir landbouprodusente om aandeelhouding in die groep te bekom en vir entiteite, die publiek en personeel om verdere aankope te doen. Lojaliteitspunte wat vanaf 1 Mei 2017 verdien word, word na finansiële jaareinde in randwaarde omgeskakel. Hierdie webtuiste is die plek waar jy antwoorde op enige vrae oor NWK se lojaliteitsprogram sal vind.

 

Wie sal nie verkies om punte te verdien terwyl jy op jou besigheid kan fokus nie? Deur te registreer kom aandeelhouers, produsenteklante, entiteite, die publiek en personeel van NWK in aanmerking vir lojaliteitspunte. Hoe meer besigheid met NWK gedoen word, hoe groter is die voordeel wat verdien word (onderhewig aan NWK se winsgewendheid).

Vrae wat dikwels gevra word

 • Waaroor gaan NWK se Lojaliteitsprogram?
 • Hoe werk dit?
 • Wie mag deelneem?
 • Kwalifiseer personeel van NWK vir die program?
 • Hoe word die lojaliteitspunte bereken?
 • Oor watter tydperk strek die program?
 • Watter finansiële voordeel hou dit vir my in?
 • Wat maak dit anders as soortgelyke programme?
 • Kry huidige klante enige voordeel?
 • Word die program deursigtig bestuur?
 • Tel alle besigheid wat ek met NWK doen vir lojaliteitspunte?
 • Kan ek dié krediet aanwend om ʼn NWK-rekening mee te betaal?
 • Kan dié aandele as sekuriteit vir finansiering aangebied word?
 • Kom dié aandele in aanmerking vir dividende wat verklaar word?
 • Hoe word ek deel?

Hoekom langer wag…registreer vandag

Het jy nog vrae? Kontak ons gerus.

NWK Finansiering (gedurende kantoorure)
018 633 1000

Jacques de Wet

 Bemarkingsbestuurder:
018 633 1193
jdewet@nwk.co.za

Kontak ons-vorm© NWK Beperk 2017
Scholtzstraat 81, Posbus 107, Lichtenburg, 2740
Tel +27 (0) 18 633 1000
www.nwk.co.za

Designed and maintained by Infoworks